You're in: Home Home / Articles
Written by smsgateway on Sunday 06 Sep 2015 18:37
1. stv sms gateway Là gì?
Là ứng dụng giúp website của bạn có thể gửi và nhận được tin nhắn sms của mọi người thông qua một máy điện thoại cài sẵn phầm mềm sms gateway của STV.
Đối với những website kinh doanh việc trăm sóc khách hàng là một việc rất quan trọng để khách hàng nhớ đến website của công ty bạn.
Đơn giản như một  lời chúc mừng sinh nhật hoặc một lời chúc 8/3 nó sẽ rất ý nghĩa với khách hàng.

 
2. Ứng dụng này hoạt động như thế nào?

-  Ứng dụng được cài đặt trên máy điện thoại của bạn

Khi có một tin nhắn tới điện thoại của bạn ứng dụng sẽ gửi nội dung tin nhắn tới website của bạn thông qua kết nối mạng 3g hoặc Wifi Và ngược lại khi có một tin nhắn được gửi đi từ website của bạn ứng dụng sẽ truy cập tới website của bạn thông qua kết nối mạng 3g hoặc wifi sao chép nội dung tin nhắn và số người nhận về điện thoại và tiến hành gửi tin sms.

Tin nhắn của bạn có bảo mật không?

Hoàn toàn bảo mật vì ứng dụng có chức năng cài đặt mật khẩu để xác thực

Khi mật khẩu của ứng dụng khớp với mật khẩu thiết lập trên website ứng dụng mới có thể kết nối với website để gửi và nhận tin nhắn.
Written by smsgateway on Sunday 06 Sep 2015 18:32

Mã nguồn php

Giới thiệu qua các api

Khi có một tin nhắn đến phần mềm phần mềm sẽ gửi các giá trị post tới 1 địa chỉ website bạn đã thiết lập

------------------------------------------------------

các giá trị $_POST bao gồm

 

$_POST['password']

$_POST['date']

$_POST['sender']

$_POST['msg']

$_POST['oldsms']

 

phần website của bạn cần viết mã code nhận các giá trị  POST trên và lưu vào database

 

------------------------------------------------------

 

Nhận tin nhắn từ website và gửi qua sms

phần mềm nhập sms vào outbox  giá trị json array

có dạng

[{"receiver":"091477999","message":"Noi dung tin "}]


Bao gồm giá trị receiver và giá trị message

 

 

 

để print từ  mysql ra bạn chỉ cần dùng 

 

$sql="SELECT receiver, message FROM  outbox order by ID DESC limit 5";

$query=mysql_query($sql);

while ($row=mysql_fetch_assoc($query))

{

$array[]=$row;

}

echo json_encode($array);

Written by smsgateway on Sunday 06 Sep 2015 17:35
Để cài đặt ứng dụng các bạn cần vào google play tải về ứng dụng smsgateway stv
sau khi cài đặt các bạn mở ứng dụng và cấu hình như sau


Quá trình cài đặt hoàn tất mởi ứng dụng

 

Nhấn Config Password nhập mật khẩu của bạn rồi lưu lại.

1.Cấu hình đọc tin nhắn từ website và gửi đi thông qua điện thoại nhấn Config web sms

Url (*) bạn nhập http://domain.com/api.php 

Frequency (*) Bạn nhập 10 Hoặc tùy tỉnh 10-60

Đây là thời gian phần mềm truy cập tới website của bạn lấy sms về gửi

Đặt là 10 tức 10 giây phần mềm sẽ lấy dữ liệu từ website thông qua internet và gửi tin nhắn

Nhấn On để bật chương trình

 

2. Cấu hình gửi tin nhắn từ điện thoại lên website

Phone number(*) không nhập

Keyword(*) không nhập

Url or phone redirect (*) Nhập http://domain.com/api.php 

Nhấp Apply All


SMSGATEWAY
Nhiều tính năng thông minh để bạn khám phá
SMSGATEWAY
Biến chiếc điện thoại của bạn thành công cụ trăm sóc khác hàng ngay bây giờ
-
Copyright © 2015 by smsgateway.stv.vn
Powered by MemHT
Terms of use
By accessing or using this website or any applications or services made available by it, you agree to be bound by the terms of use (“Terms”) available on the following page. If you do not agree to these Terms, please do not use the site and exit now.
Terms of use