Written by smsgateway on Sunday 06 Sep 2015 17:35
Để cài đặt ứng dụng các bạn cần vào google play tải về ứng dụng smsgateway stv
sau khi cài đặt các bạn mở ứng dụng và cấu hình như sau


Quá trình cài đặt hoàn tất mởi ứng dụng

 

Nhấn Config Password nhập mật khẩu của bạn rồi lưu lại.

1.Cấu hình đọc tin nhắn từ website và gửi đi thông qua điện thoại nhấn Config web sms

Url (*) bạn nhập http://domain.com/api.php 

Frequency (*) Bạn nhập 10 Hoặc tùy tỉnh 10-60

Đây là thời gian phần mềm truy cập tới website của bạn lấy sms về gửi

Đặt là 10 tức 10 giây phần mềm sẽ lấy dữ liệu từ website thông qua internet và gửi tin nhắn

Nhấn On để bật chương trình

 

2. Cấu hình gửi tin nhắn từ điện thoại lên website

Phone number(*) không nhập

Keyword(*) không nhập

Url or phone redirect (*) Nhập http://domain.com/api.php 

Nhấp Apply All


SMSGATEWAY
Nhiều tính năng thông minh để bạn khám phá
SMSGATEWAY
Biến chiếc điện thoại của bạn thành công cụ trăm sóc khác hàng ngay bây giờ
-
Copyright © 2015 by smsgateway.stv.vn
Powered by MemHT
Terms of use
By accessing or using this website or any applications or services made available by it, you agree to be bound by the terms of use (“Terms”) available on the following page. If you do not agree to these Terms, please do not use the site and exit now.
Terms of use